shield

Chính sách quyền riêng tư

 

Chính sách Quyền riêng tư này mô tả cách Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Sản xuất VinSmart, địa chỉ trụ sở chính tại Lô CN1-06B-1&2, Khu Công nghiệp Công Nghệ Cao 1, Khu công nghệ cao Hoà Lạc, Hạ Bằng, Thạch Thất, Hà Nội, Việt Nam (“VinSmart”) thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn liên quan đến website, ứng dụng, sản phẩm và dịch vụ của VinSmart (sau đây gọi chung là “Sản Phẩm Của Chúng Tôi”). Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho sản phẩm, dịch vụ mà chúng tôi cung cấp thay mặt cho các bên thứ ba. Vui lòng tham khảo chính sách quyền riêng tư và điều khoản của các bên thứ ba này để biết thêm thông tin chi tiết.

 

1.         Thông Tin Cá Nhân Chúng Tôi Thu Thập

2.         Cách Chúng Tôi Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

3.         Thu thập và sử dụng cookie

4.         Cách Chúng Tôi Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân

5.         Địa Điểm Của Thông Tin Cá Nhân

6.         Cách Chúng Tôi Bảo Vệ Thông Tin

7.         Quảng Cáo Internet Và Các Bên Thứ Ba

8.         Truy Cập Và Lựa Chọn

9.         Thông Tin Cá Nhân Của Trẻ Vị Thành Niên

10.       Giữ Lại Thông Tin Cá Nhân

11.       Liên Hệ, Thông Báo Và Sự Sửa Đổi

12.       Thông Tin Bổ Sung Về EU/UK

13.       Các thông tin bạn cung cấp

 

 1. Thông Tin Cá Nhân Chúng Tôi Thu Thập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn trong việc cung cấp Sản Phẩm Của Chúng Tôi cho bạn. Việc thu thập thông tin cá nhân của bạn sẽ được tuân thủ theo Chính Sách Quyền Riêng Tư này được công bố với Sản Phẩm Của Chúng Tôi và được luật bảo vệ dữ liệu áp dụng của lĩnh vực pháp lý liên quan cho phép.

Đây là những loại thông tin chúng tôi thu thập:

 • Thông Tin Bạn Cung Cấp Cho Chúng tôi: Chúng tôi thu thập bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp hoặc thông tin về bạn liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi.
 • Thông tin tự động: Chúng tôi thu thập tự động những loại thông tin cụ thể khi bạn tương tác với Sản Phẩm của Chúng Tôi
 • Thông Tin từ Nguồn Khác: Chúng tôi sẽ thu thập thông tin về bạn từ những nguồn khác, bao gồm những ứng dụng được tải trước, nhà cung cấp dịch vụ, đối tác và nguồn công cộng có sẵn.

Để biết thêm thông tin được thu thập, vui lòng tham khảo Phần 13 của Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Chúng tôi sẽ hợp nhất thông tin này với những thông tin khác chúng tôi có về bạn.

 

 1. Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân

 

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để vận hành, cung cấp và cải thiện Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Mục đích của chúng tôi là sử dụng thông tin cá nhân bao gồm:

 • Cung Cấp Sản phẩm Của Chúng Tôi: Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và phân phối Sản Phẩm Của Chúng Tôi và xử lý những giao dịch liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi, bao gồm việc đăng ký, theo dõi, chương trình khách hàng thân thiết, khảo sát, mua hàng và thanh toán.

 

 • Đo Lường, Hỗ Trợ, và Cải Thiện Sản Phẩm Của Chúng Tôi: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để sử dụng đo lường, thực hiện phân tích, sửa lỗi, cung cấp sự hỗ trợ, cải thiện, bảo hành và phát triển Sản Phẩm Của Chúng Tôi.

 

 • Đề Xuất và Cá Nhân Hoá: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để giới thiệu Sản Phẩm Của Chúng Tôi, những sản phẩm có thể thu hút bạn, xác định sở thích của bạn và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn với Sản Phẩm Của Chúng Tôi.

 

 • Tuân theo Nghĩa Vụ Pháp Lý: Trong những trường hợp nhất định, chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để thu thập, sử dụng hoặc giữ lại thông tin cá nhân của bạn

 

 • Giao Tiếp với Bạn: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để trao đổi với bạn liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi thông quá các kênh khác nhau (như email, chat) và để phản hồi những yêu cầu của bạn.

 

 • Tiếp Thị: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để tiếp thị và quảng bá Sản Phẩm Của Chúng Tôi theo quy định pháp luật. Chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo Sản Phẩm Của Chúng Tôi dựa trên sở thích như được mô tả bên dưới.

 

 • Chống Gian Lận: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi tin là cần thiết để điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện hành động liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật, nghi ngờ gian lận, những trường hợp tham gia vào những mối đe doạ tiềm ẩn đối với bất kỳ người nào hoặc những vi phạm điều khoản hoặc chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

 

 • Mục Đích Mà Chúng Tôi Cung Cấp Thông Báo hoặc Tìm Kiếm Sự Đồng Thuận Của Bạn: Chúng tôi cũng có thể cung cấp thông báo hoặc tìm kiếm sự đồng ý của bạn để sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích cụ thể mà chúng tôi trao đổi với bạn và mục đích pháp lý khác được pháp luật cho phép.

 

 1. Thu thập và sử dụng cookies

 

Chúng tôi có thể sử dụng cookie, web beacons, pixel và các công nghệ tương tự khác (gọi chung là “cookie”) cho nhiều mục đích khác nhau. Chúng tôi có thể sử dụng Lưu Trữ Cục Bộ Flash để lưu trữ trang web và cá nhân hoá lượt truy cập của bạn. Lưu Trữ Cục Bộ Flash thì khác so với trình duyệt cookie, bởi vì số lượng và loại dữ liệu được lưu trữ. Thông thường, bạn không thể kiểm soát, xoá, hoặc vô hiệu hoá sự chấp nhận của các Lưu Trữ Cục Bộ Flash thông qua trình duyệt web của bạn. Để có thêm thông tin về Lưu Trữ Cục Bộ Flash, hoặc tìm hiểu cách quản lý cài đặt của bạn cho Lưu Trữ Cục Bộ Flash, truy cập đến Trang Trợ Giúp của Adobe Flash Player. Chúng tôi có thể sử dụng pixel có những đồ họa nhỏ có mã nhận dạng duy nhất, được nhúng ẩn trên các trang web.

Chúng tôi có thể sử dụng cookie để nhận diện trình duyệt và thiết bị của bạn, tìm hiểu thêm về sở thích của bạn, cung cấp cho bạn những đặc tính và dịch vụ cần thiết, và cho những mục đích khác bao gồm:

 • Nhận diện bạn khi bạn sử dụng hoặc đăng nhập sử dụng Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn những đề xuất, hiển thị và quản lý nội dung cá nhân, và cung cấp các tính năng và dịch vụ tùy chỉnh khác. 

 

 • Theo dõi các tùy chọn được chỉ định của bạn hoặc tỷ lệ phản hồi email và nhận diện khi email của chúng tôi được xem hoặc được chuyển tiếp. Điều này cho phép chúng tôi tôn trọng các tùy chọn ngôn ngữ và cấu hình của bạn.
 • Thực hiện nghiên cứu và phân tích để cải thiện Sản Phẩm Của Chúng Tôi.
 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý như một phần của sự vận hành doanh nghiệp chung của chúng tôi.
 • Ngăn ngừa gian lận, và tình trạng gây nên rủi ro tiềm ẩn đến sự an toàn và tài sản của bất kỳ người nào
 • Bảo vệ thông tin của bạn và dịch vụ của chúng tôi từ những truy cập, mất mát và sử dụng sai mục đích trái phép.
 • Cải thiện bảo mật.
 • Truyền phát nội dung, bao gồm quảng cáo liên quan đên sự quan tâm của bạn trên web và trên trang của bên thứ ba.
 • Đo lường, phân tích, đảm bảo chất lượng và thực hiện của Sản Phẩm Của Chúng Tôi.

 

Cookie cho phép bạn tận dụng một vài đặc tính cần thiết. Ví dụ, nếu bạn khóa hoặc từ chối cookie của chúng tôi, bạn sẽ không thể sử dụng những sản phẩm nhất định yêu cầu bạn đăng nhập, hoặc bạn sẽ phải điều chỉnh thường xuyên một vài sự ưu tiên hoặc cài đặt ngôn ngữ mỗi lần bạn lướt qua trang web của chúng tôi.

 

Bên thứ ba có thể đặt cookie khi bạn tương tác với Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Bên thứ ba thường bao gồm công cụ tìm kiếm, nhà cung cấp đo lường và dịch vụ phân tích, các mạng xã hội và các công ty quảng cáo. Bên thứ ba sử dụng cookie và những công nghệ khác như web beacons hoặc GIFs trong quy trình truyền phát nội dung, bao gồm quảng cáo liên quan đến sở thích của bạn, để đo lường sự hiệu quả của quảng cáo của họ, và để thể hiện những dịch vụ thay mặt họ. Việc sử dụng những công nghệ này và bất kỳ thông tin nào về bạn, chúng tôi có thể cung cấp cho bên thứ ba được điều chỉnh bởi mỗi chính sách của bên thứ ba cụ thể, không chỉ chính sách quyền riêng tư này.

Người dùng tại Hoa Kỳ có thể không chọn mạng lưới quảng cáo của nhiều bên thứ ba. Ví dụ, bạn có thể đi đến trang chọn tiêu thụ của Liên Minh Quảng Cáo Kỹ Thuật Số (“DAA”) Trang Lựa Chọn Của Người Tiêu Dùng cho thông tin về chọn không tham gia quảng cáo dựa trên sở thích và các lựa chọn của họ về việc các công ty DAA sử dụng thông tin. Bạn có thể đi đến trang chọn không tiêu thụ Sáng Kiến Quảng Cáo Mạng (“NAI”) và có sự lựa chọn của họ liên quan đến thông tin được sử dụng bởi thành viên của NAI. Nếu bạn là một người dùng tại Châu Âu, bạn có thể không chọn cookie của bên thứ ba mà bạn và những trang web khác có thể sử dụng cho mục tiêu quảng cáo thông qua thông qua Liên Minh Quảng Cáo Kỹ Thuật Số Tương tác Châu Âu (EDAA) Trang Lựa Chọn Trực Tuyến của bạn hoặc www.aboutads.info.

 

Chọn không tham gia một hoặc nhiều công ty được liệt kê trên Trang Lựa Chọn Của Người Tiêu Dùng DAA, Trang Chọn Không Tham Gia của Người Tiêu Dùng NAI, hoặc Trang Lựa Chọn Trực Tuyến của bạn EDAA sẽ chọn bạn không tham gia phân phối nội dung hoặc quảng cáo dựa trên sở thích của những công ty đó cho bạn, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn sẽ không còn nhận được bất kỳ quảng cáo nào thông qua trang web của chúng tôi hoặc trên các trang web khác. Bạn có thể tiếp tục nhận được quảng cáo, ví dụ: dựa trên trang web cụ thể mà bạn đang xem (tức là quảng cáo dựa trên ngữ cảnh). Ngoài ra, nếu trình duyệt của bạn được định cấu hình để từ chối cookie khi bạn chọn không tham gia trên các trang web DAA, NAI hoặc EDAA, thì việc chọn không tham gia của bạn có thể không hiệu quả. Thông tin bổ sung có sẵn trên trang web của DAA tại www.aboutads.info hoặc trang web của NAI tại www.networkadvertising.org.

Bạn có thể chọn không quảng cáo được cá nhân hóa trên Android hoặc IOS thông qua cài đặt thiết bị của bạn. Xin lưu ý rằng những lựa chọn không tham gia sẽ bị vô hiệu hóa quảng cáo được cá nhân hóa từ tất cả nhà cung cấp trên tất cả ứng dụng của bạn.

DAA đề xuất AppChoices, một công cụ lựa chọn riêng biệt cho người dùng để kiểm soát sự lựa chọn và sử dụng dữ liệu thông qua ứng dụng điện thoại cho quảng cáo được cá nhân hóa và những sử dụng liên quan. Để thực hiện sự lựa chọn cho các công ty tham gia, bạn có thể cài đặt ứng dụng AppChoices của DAA trên thiết bị của bạn. Tham khảo https://youradchoices.com/appchoices để biết thêm thông tin.

Bạn có thể quản lý trình duyệt cookie thông qua cài đặt trình duyệt. Tính năng “Hỗ Trợ” trên hầu hết trình duyệt sẽ hướng dẫn bạn cách ngăn chặn trình duyêt của bạn từ khi chấp nhận cookie mới, cách để trình duyệt thông báo cho bạn khi bạn nhận một cookie mới, cách để vô hiệu hóa cookie, và khi cookie hết hạn. Nếu bạn từ chối hoặc vô hiệu hóa cookie, bạn có thể điều chỉnh thủ công mỗi lần bạn lướt web và một số tính năng và dịch vụ có thể không hoạt động. Bạn cũng có thể quản lý một phần các quảng cáo được nhắm mục tiêu trên điện thoại của bạn thông qua cài đặt hệ thống của bạn bằng cách đặt lại mã nhận dạng quảng cáo thiết bị của bạn.

 

 1. Cách Chúng Tôi Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân

We share information as follows:

Chúng tôi chia sẻ thông tin như sau:

 • Chia sẻ với các Công Ty Con: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với công ty mẹ của chúng tôi – Vingroup và các công ty con để mở rộng được pháp luật cho phép.

 

 • Giao dịch có sự tham gia của bên thứ ba: Chúng tôi tạo sẵn cho dịch vụ, phần mềm và nội dung của bạn được bên thứ ba cung cấp để sử dụng trên hoặc thông qua Sản Phẩm Của Chúng Tôi.

 

 • Nhà Cung Câp Dịch Vụ Bên Thứ Ba: Chúng tôi sử dụng những công ty và cá nhân khác để thay mặt thể hiện các chức năng nhất định. Ví dụ bao gồm: gửi thông tin liên lạc, quy trình thanh toán, đánh giá tín dụng và tuân thủ rủi ro, phân tích dữ liệu, cung cấp tiếp thị và hỗ trợ kinh doanh (bao gồm quản lý quảng cáo và sự kiện), tiến hành quản lý quan hệ khách hàng, và cung cấp đào tạo. Những nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này truy cập thông tin cá nhân cần thiết để thể hiện những tính năng của họ, nhưng sẽ không sử dụng cho mục đích khác. Ngoài ra, họ phải tuân thủ nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu trong hợp đồng liên quan với chúng tôi và luật bảo vệ dữ liệu áp dụng.

 

 • Chuyển Giao Kinh Doanh: Khi chúng tôi tiếp tục pháp triển việc kinh doanh, chúng tôi sẽ bán hoặc mua doanh nghiệp hoặc dịch vụ. Trong những giao dịch như vậy, thông tin cá nhân chung là một trong những tài sản doanh nghiệp được chuyển giao nhưng vẫn tuân theo Chính Sách Quyền Riêng Tư (hoặc sự đồng thuận cá nhân khác). Tương tự, trong trường hợp mà VinSmart hoặc tài sản của VinSmart được yêu cầu, thông tin của bạn sẽ, hiển nhiên, là một trong những tài sản được chuyển giao trong phạm vi được cho phép bởi pháp luật áp dụng.

 

 • Việc Bảo Vệ của Chúng Tôi và Những Bên Khác: Chúng tôi có thể từ chối tài khoản và thông tin cá nhân khác khi chúng tôi thấy rằng việc từ chối là thích hợp để tuân thủ pháp luật và nghĩa vụ theo quy định pháp luật, để tuân theo hoặc áp dụng các điều khoản và thỏa thuận khác của chúng tôi, hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc an ninh của chúng tôi, của khách hàng của chúng tôi hoặc của những người khác. Điều này bao gồm việc đáp ứng các yêu cầu phù hợp từ cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan chính phủ và việc trao đổi thông tin cá nhân với các công ty và tổ chức khác để ngăn ngừa và phát hiện gian lận, và giảm thiểu rủi ro.

 

 • Chia sẻ và tiết lộ thêm: Chúng tôi có thể tiết lộ và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn nếu theo quyết định của riêng chúng tôi, chúng tôi tin là thích hợp trong các tình huống khẩn cấp để đối phó với mối đe dọa được nhận thấy đối với sự an toàn cá nhân, tài sản hoặc quyền của bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào.

 

 • Thông báo hoặc đồng thuận: Theo Chính Sách Quyền Riêng Tư này hoặc các điều khoản của chúng tôi, bạn có thể nhận thông báo và khi cần thiết, chúng tôi sẽ tìm kiếm sự đồng thuận khi thông tin cá nhân của bạn được chia sẻ không liên quan đến bên thứ ba cho mục đích tiếp thị, và bạn có quyền để chọn không chia sẻ thông tin đó.

 

 1. Lưu trữ thông tin cá nhân

 

VinSmart được đặt tại Việt Nam, và những công ty con được đặt trên khắp thế giới. Dựa trên phạm vi của sự tương tác của bạn với Sản Phẩm Của Chúng Tôi, thông tin cá nhân của bạn có thể được lưu trữ trong hoặc được truy cập từ nhiều quốc gia, bao gồm cả Việt Nam. Bất kể khi nào chúng tôi truyền phát thông tin cá nhân đến khu vực pháp lý khác, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng thông tin đó được truyền phát tuân theo Chính Sách Quyền Riêng Tư này và được luật bảo vệ dữ liệu áp dụng của khu vực pháp lý liên quan cho phép.

 

 1. Cách Chúng Tôi Bảo Mật Thông Tin

 

Tại VinSmart, việc bảo mật rất quan trọng đối với chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng biện pháp kỹ thuật và bảo mật thích hợp để ngăn chặn những truy cập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn trái phép. Mặc dù nỗ lực của chúng tôi, không biện pháp bảo mật dữ liệu nào có thể đảm bảo an ninh tuyệt đối. Bạn nên thực hiện các bước để bảo vệ chống lại những truy cập trái phép cho mật khẩu, điện thoại, máy tính bằng những thứ khác, đăng xuất sau khi sử dụng một máy tính dùng chung, chọn một mật khẩu mạnh mà không ai khác có thể biết hoặc có thể dễ dàng đoán được và giữ đăng nhập và mật khẩu riêng tư. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, bị đánh cắp, hoăc bị xâm phạm mật khẩu hoặc bất kỳ hành vi xâm phạm nào khác trên tài khoản của bạn thông qua hoạt động mật khẩu trái phép.

 

 1. Quảng Cáo Internet và Các Bên Thứ Ba

 

Sản Phẩm của Chúng Tôi có thể bao gồm quảng cáo, phân tích và liên kết của bên thứ ba đến những trang web và ứng dụng khác. Đối tác quảng cáo bên thứ ba có thể thu thập thông tin của bạn khi bạn tương tác với nội dung, quảng cáo hoặc dịch vụ của họ. Bất kỳ truy cập nào để sử dụng liên kết hoặc trang web của bên thứ ba đều không được Chính Sách Quyền Riêng Tư này điều chỉnh, nhưng thay vào đó được điều chỉnh bởi chính sách quyền riêng tư của những bên thứ ba này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho những thực hiện của bên thứ ba. Để chọn không tham gia quảng cáo dựa trên sở thích, vui lòng tham khảo Thu Thập và Sử Dụng Cookie ở trên. 

Phân Tích của Bên Thứ Ba. Sản Phẩm của Chúng Tôi sẽ sử dụng những dịch vụ được vận hành bởi bên thứ ba, như là Phân Tích Google sử sụng cookie và những công nghệ tương tự để hiểu cách sử dụng Sản Phẩm của Chúng Tôi và báo cáo trên những hoạt động và xu hướng. Dịch vụ này có thể cũng thu thập thông tin liên quan đến sử dụng của những trang web, ứng dụng và nguồn trực tuyến khác.

Plugin xã hội. Chúng tôi có thể sử dụng Plugin xã hội Facebook, Youtube, Instagram và Linkedin trên trang web của bạn. Khi bạn xem trang web có chứa plugin, trình duyệt của bạn sẽ tạo liên kết trực tiếp đến máy chủ của bên thứ ba. Nếu bạn đăng nhập vào tài khoản xã hội, nền tảng mạng xã hội sẽ ghi lại việc lướt qua tài khoản xã hội của bạn. Vui lòng xem thêm chính sách quyền riêng tư của nền tảng mạng xã hội để biết thêm thông tin.

 

 1. Truy Cập và Lựa Chọn

 

Bạn có thể xem, cập nhật và xóa thông tin cá nhân nhất định về tài khoản của bạn và sự tương tác của bạn với Sản Phẩm của Chúng Tôi. Nếu bạn không thể tự truy cập và cập nhật thông tin của bạn, bạn có thể liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ bằng cách liên lạc như được mô tả như bên dưới.

Chúng tôi có sự lựa chọn về việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Nhiều Sản Phẩm của Chúng Tôi bao gồm các cài đặt mà cung cấp cho bạn những lựa chọn như cách thông tin của bạn được sử dụng. Để chọn không tham gia quảng cáo dựa trên sở thích, vui lòng xem Thu Thập và Sử Dụng Cookie như mô tả ở trên. Bạn có thể bỏ đăng ký bất kỳ email quảng cáo bạn nhận từ chúng tôi bằng cách nhấn vào liên kết trong email hoặc liên hệ với chúng tôi như được mô tả bên dưới. Bạn có thể chọn không cung cấp thông tin cá nhân nhất định, nhưng sau đó bạn sẽ không thể tận dụng một số Sản Phẩm của Chúng Tôi.

 

 1. Thông Tin Cá Nhân của Trẻ Vị Thành Niên

 

Sản Phẩm của Chúng Tôi không được thiết kế cho trẻ em. Nếu chúng tôi phát hiện một trẻ em cung cấp thông tin cá nhân vi phạm quy định pháp luật, chúng tôi sẽ xóa những thông tin đó trên hệ thống của chúng tôi.

 

 1. Lưu Trữ Thông Tin Cá Nhân

 

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của bạn để kích hoạt sự tiếp tục sử dụng của bạn đối với Sản Phẩm của Chúng Tôi, miễn là được yêu cầu để hoàn thành mục đích liên quan như được mô tả trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này và có thể được yêu cầu bởi quy định pháp luật (bao gồm cả mục đích thuế và tài chính), hoặc như trao đổi khác với bạn. Thời gian chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân cụ thể của bạn dựa trên mục đích sử dụng, và chúng tôi sẽ xóa thông tin cá nhân của bạn theo quy định pháp luật.

 

 1. Hợp Đồng, Thông Báo, và Sự Sửa Đổi

 

Nếu bạn có bất kỳ lo ngại nào về riêng tư tại VinSmart hoặc muốn liên hệ một trong những người kiểm soát dữ liệu của chúng tôi, vui lòng liên hệ và chúng tôi sẽ cố gắng để giải quyết. Bạn cũng có thể liên hệ chúng tôi theo địa chỉ bên dưới:

Trung tâm CSKH VinSmart

Call center: 1900 232389

Email: [email protected]

Việc kinh doanh của chúng tôi thay đổi liên tục và Chính Sách Quyền Tiêng Tư cũng có thể thay đổi. Bạn nên kiểm tra trang web của chúng tôi thường xuyên để xem sự thay đổi mới nhất.

 

 1. Thông Tin Bổ Sung cho US/UK

 

Chúng tôi cung cấp thông tin thêm về việc riêng tư, thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại của Sản Phẩm của Chúng Tôi được đặt tại Thị trường Kinh tế Châu Âu và tại Anh.

 • Người kiểm soát thông tin cá nhân. Vingroup – công ty mẹ của VinSmart (tại số 7, Lương Bằng 1, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam) là người kiểm soát của thông tin cá nhân được thu thập hoặc được xử lý theo Chính Sách Quyền Riêng Tư này

 

 • Xử lý. Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn dựa trên một hoặc một số nền tảng pháp lý:
 • Khi cần thiết để ký kết hợp đồng với bạn hoặc một pháp nhân bạn đại diện, để thể hiện nghĩa vụ hợp đồng, để cung cấp Sản Phẩm của Chúng Tôi, để phản hồi yêu cầu của bạn, hoặc để cung cấp sự hỗ trợ khách hang;
 • Khi chúng tôi có lợi ích hợp pháp, như mô tả tại Phần 2 của Chính Sách Quyền Riêng Tư này;
 • Khi cần thiết để tuân theo quy định pháp luật và nghĩa vụ pháp lý;
 • Đáp ứng các yêu cầu hợp pháp và các đơn đặt hàng; hoặc
 • Với sự đồng ý của bạn

 

 • Quyền của Bạn. Theo luật hiện hành, bạn có quyền:
 • yêu cầu khi chúng tôi giữ thông tin cá nhân của bạn và yêu cầu bản sao của những thông tin cá nhân và thông tin về cách xử lý thông tin đó;
 • yêu cầu sửa đổi thông tin cá nhân không chính xác;
 • yêu cầu xóa thông tin cá nhân không còn cần thiết cho mục đích cơ bản của quá trình, được xử lý dựa trên việc rút lại sự đồng ý, hoặc được xử lý khi không tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành;
 • yêu cầu công ty giới hạn xử lý thông tin cá nhân khi quy trình không thích hợp;
 • phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân;
 • yêu cầu tính di động thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi (không bao gồm thông tin có nguồn gốc từ thông tin được thu thập), khi quy trình của thông tin cá nhân dựa trên sự đồng thuận hoặc một thỏa thuận với bạn và được thực hiện bằng các phương tiện tự động; và
 • khiếu nại với cơ quan giám sát.

 

Bạn có thể thực hiện các quyền truy cập, sửa chữa, xóa, hạn chế, phản đối và khả năng chuyển dữ liệu của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn muốn làm bất kỳ điều gì trong số những điều này và bạn là khách hàng của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn không phải là khách hàng của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ theo Phần 11 ở trên.

Khi bạn đồng ý với việc xử lý thông tin cá nhân của bạn cho mục đích cụ thể, bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào, và chúng tôi sẽ dừng bất kỳ quy trình nào của dữ liệu của bạn cho mục đích đó.

 • Truyền phát bên ngoài của Hoa Kỳ và Anh. Khi bạn truyền thông tin cá nhân của bạn ra ngoài Hoa Kỳ và Anh, chúng tôi cũng làm như vậy theo điều khoản của Chính Sách Quyền Riêng Tư này và luật bảo vệ dữ liệu áp dụng. Điều này có thể bao gồm việc truyền tải dữ liệu theo thỏa thuận chuyển giao dữ liệu kết hợp Điều Khoản Hợp Đồng chuẩn được thông qua bởi Ủy Ban Châu Âu hoặc cơ chế chuyển giao khác.

 

 1. Thông Tin Bạn Đưa Chúng Tôi

Bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi khi bạn:

 • tìm kiếm, đăng ký, hoặc mua Sản Phẩm của Chúng Tôi;
 • đăng ký, tạo ra hoặc quản lý tài khoản của bạn;
 • cấu hình cài đặt của bạn, cung cấp quyền truy cập dữ liệu hoặc tương tác với Sản Phẩm của Chúng Tôi;
 • đăng ký hoặc tham dự sự kiện của Vinsmart;
 • mua hoặc sử dụng nội dung, sản phẩm, hoặc dịch vụ từ nhà cung cấp thứ ba thông qua trang web hoặc ứng dụng của VinSmart (hoặc địa điểm tương tự khác được cung cấp bởi chúng tôi);
 • cung cấp nội dung, sản phẩm, hoặc dịch vụ của bạn trên hoặc thông qua Sản Phẩm của Chúng Tôi hoặc qua trang web, ứng dụng của VinSmart (hoặc qua địa điểm khác tương tự được vận hành hoặc được cung cấp bởi chúng tôi);
 • trao đổi với chúng tôi;
 • hoàn thành bảng câu hỏi hoặc các biểu mẫu yêu cầu thông tin khác
 • đăng trên các trang web hoặc ứng dụng của VinSmart hoặc các địa điểm tương tự.

Dựa trên sử dụng của bạn của Sản Phẩm của Chúng Tôi, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi những thông tin như sau:

 • tên, địa chỉ email, địa chỉ, số điện thoại và thông tin liên lạc khác;
 • lịch sử mua hàng, thông tin thanh toán, bao gồm thông tin thẻ tín dụng và thông tin ngân hàng;
 • thông tin về địa điểm của bạn;

thông tin về tổ chức (công ty) và những liên lạc của bạn như đồng nghiệp hoặc người trong tổ chức (công ty) của bạn;

 • tên người dùng, bí danh, vai trò và thông tin xác thực và bảo mật khác;
 • nội dung phản hồi, lời chứng thực, câu hỏi, liên lạc với chúng tôi;
 • hình ảnh của bạn (ảnh tĩnh, video và trong một số trường hợp là 3-D), giọng nói và những nhận dạng cá nhân khác của bạn khi tham gia vào một sự kiện của VinSmart hoặc sử dụng Sản Phẩm của Chúng Tôi trong phạm vi được cho phép và tuân theo quy trình được cung cấp theo quy định luật hiện hành
 • thông tin liên quan đến nhận dạng, bao gồm thông tin nhận diện do chính phủ cấp;
 • thông tin liên quan đến sinh trắc học, bao gồm nhưng không giới hạn ở quét võng mạc hoặc mống mắt, vân tay, giọng nói hoặc quét hình dạng của bàn tay hoặc khuôn mặt.
 • thông tin công ty và tài chính; và
 • số VAT và định danh thuế khác

 

Thông Tin Tự Động

Chúng tôi chủ yếu thu thập tự động thông tin khi bạn:

 • ghé thăm, tương tác, hoặc sử dụng Sản Phẩm của Chúng Tôi (bao gồm khi bạn sử dụng máy tính hoặc thiết bị để tương tác với Sản Phẩm của Chúng Tôi);
 • tải về nội dung của chúng tôi;
 • mở email hoặc nhấn vào liên kết trong email của chúng tôi; và
 • tương tác hoặc trao đổi với chúng tôi.

Các thông tin chúng tôi thu thập tự động bao gồm:

 • thông tin mạng lưới hoặc kết nối, như địa chỉ giao thức Internet (IP) được sử dụng để kết nối máy tính của bạn (hoặc thiết bị khác) đến internet hoặc thông tin nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn, như địa chỉ IP, Wifi SSID, thời gian truy cập, lượt xem trang, địa chỉ MAC, thông tin di động mạng;
 • thông tin máy tính và thiết bị như là Tên thiết bị, mã model, số IMEI, ứng dụng, hoặc loại và phiên bản trình duyệt, loại plug-in trình duyệt và phiên bản, hệ thống vận hành, phiên bản phầm mềm hiện tại hoặc cài đặt thời gian; thông tin pin, ID duy nhất, khôi phục mật khẩu cho điện thoại khoá với tính năng của SIM, thông tin ứng dụng được cài đặt (như là tên gói, phiên bản, dãy nhị phân), báo cáo vấn đề bảo mật;
 • vị trí chính xác hoặc thô của thiết bị hoặc máy tính của bạn khi được phép, như địa điểm phục vụ chức năng tìm điện thoại của tôi;
 • thông tin xác thực và bảo mật;
 • thông tin nội dung tương tác, như nội dung tải về, luồng và chi tiết phát lại, bao gồm thời lượng và số lượng luồng và tải xuống đồng thời;
 • số liệu Sản Phẩm của Chúng Tôi, như cung cấp cách sử dụng, xảy ra lỗi kỹ thuật, báo cáo, ưu tiên cài đặt của bạn, thông tin sao lưu, gọi API và các bản ghi khác
 • nội dung bạn đã xem hoặc tìm kiếm, thời gian phản hồi trang, và thông tin tương tác trang (như cuộn trang, nhấn vào);
 • địa chỉ email và số điện thoại được sử dụng để liên lạc với chúng tôi; và
 • các nhận dạng và thông tin chứa trong cookie.

 

Thông Tin từ Nguồn Khác

Các thông tin chúng tôi nhận từ những nguồn khác bao gồm:

 • tiếp thị, kinh doanh, và thông tin tuyển dụng, bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ, số điện thoại, và thông tin liên hệ tương tự khác
 • đăng ký, mua, hỗ trợ hoặc thông tin tương tác khác của bạn với sản phẩm, dịch vụ được chúng tôi hoặc bên thứ ba liên quan đến Sản Phẩm của Chúng Tôi đề xuất
 • kết quả tìm kiếm và liên kết, bao gồm danh sách được trả (như là Liên Kết Được Tài Trợ); và
 • thông tin lịch sử tín dụng nếu bạn đang tài trợ cho Sản Phẩm của Chúng Tôi.