Skip to main content

Sẽ dừng phát hành thẻ ATM công nghệ từ thay bằng thẻ chip

24.12.2020
v.duongpt20

Ngân hàng nhà nước Việt Nam đang dự thảo thông tư dừng phát hành thẻ ATM nội địa dùng công nghệ từ thay bằng thẻ chip từ ngày 31/3/2021.

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng đang được lấy ý kiến. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quy định chuyển đổi thẻ ATM nội địa sang thẻ chip vào năm 2021. Việc chuyển đổi được tiến hành theo lộ trình được NHNN quy định.

hinh anh se dung phat hanh the tu atm

Cụ thể, theo dự thảo thông tư, từ ngày 31/3/2021 các tổ chức thực hiện phát hành thẻ chíp nội địa thay cho thẻ ATM bằng công nghệ từ trước đó.

Đồng thời, dự thảo thông tư mới kéo dài thời hạn cho các đơn vị sở hữu ATM và điểm chấp nhận thẻ đến ngày 31/12/2021, để các đơn vị có thêm 1 năm nâng cấp thiết bị đảm bảo 100% tương thích với thẻ chip.
Trước đó, trong năm 2019 Ngân hàng Nhà nước cũng đã có thông tư yêu cầu các tổ chức phát hành thẻ chuyển đổi 30% thẻ từ sang thẻ chip, dự kiến tới năm 2021 sẽ chuyển đổi 100%.

Thẻ ATM công nghệ từ được cho là không an toàn bởi lưu trữ thông tin trên dải từ ở mặt sau thẻ. Thông tin lưu trữ trên dải từ này không được mã hóa nên dễ bị tội phạm đánh cắp thông tin, làm giả máy đọc, lấy trộm mật khẩu bằng cách gắn thiết bị ở các cây ATM,… Những hành động này gây mất an toàn cho chủ thẻ, thiệt hại về tiền trong tài khoản bị đánh cắp.

Thay vào đó, dùng thẻ chip thông tin trên thẻ được mã hóa, tích hợp trong con chip trên thẻ đảm bảo an toàn cho chủ tài khoản. Mỗi giao dịch bằng thẻ chip chỉ tạo ra chuỗi mã hóa 1 lần, do vậy không thể bị sao chép để dùng cho các giao dịch sau, tránh gian lận.

Để giao dịch thành công, lệnh thanh toán đồng thời được xác nhận từ ngân hàng phát hành thẻ và dịch vụ cổng thanh toán Napas - Công ty đang vận hành hệ thống thanh toán chuyển mạch kết nối mạng lưới các máy ATM, máy POS và thẻ ngân hàng của các ngân hàng thương mại đang hoạt động tại Việt Nam.

Việc chuyển đổi thẻ ATM công nghệ từ sang thẻ chip nằm trong kế hoạch hạn chế thanh toán tiền mặt đồng thời làm tăng sự an toàn trong việc thanh toán, giao dịch bằng thẻ cho khách hàng.